Priser

Banehegnet har to beboerlokaler, et lille og et stort. Det lille lokale bruges også til forskellige klubaktiviteter. Ønsker du at leje et lokale skal du henvende dig til ejendomskontoret.  

Priser for leje af lokaler

Lille lokale første døgn
Lille lokale efter første døgn 
(Service til 30 personer)

300 kr.
150 kr.

 

Store lokale første døgn
Store lokale efter første døgn 
Weekend   
(Service til 40 personer) 
600 kr.
300 kr.
1.000 kr. 

Weekend: Fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 10.00. 
( Udlejes Kun for en hel weekend ) 

Leje for lokaler bliver opkrævet sammen med huslejen måneden efter udlejning.

Det store lokale kan udlejes gratis til beboere der har guldbryllup, hvis det er ledigt.

Det lille lokale kan udlejes gratis til morgenkaffe til følgende runde fødselsdage, såfremt lokalet er ledigt, 70, 80, 90 og 100 års fødselsdage, fra kl. 08:00 til 12:00

Lokalerne udlejes ligeledes gratis til begravelseskaffe. Se reglerne for gratis udlån i "Beboerinformation" bilag 2, som du finder på vores forside.
Cookies

Kontakt

Banehegnet
Banehegnet 17
2620 Albertslund
Email: banehegnet@bo-vest.dk